images/pic.jpg

Napajalno korito za živino

 

 

Pod platanami na Rusi zemlji je še vedno ob zid prislonjeno betonsko korito. Služilo je za napajanje živine pred odhodom na pašo ali nazaj grede. 


Takšna korita lahko najdemo povsod po Krasu. Večina tovrstnih korit je nastala v času po koncu druge svetovne vojne. O tem pričajo ponekod vgravirane letnice. V Skopem imajo primer korita, ki so zaznamovana z letnico 1945. Najdejo se tudi leto ali dve starejša.
V Krepljah so se ohranila kar tri korita, ki so bila obnovljena leta 2012.
Še vedno prisotna številna korita pričajo, da je bilo v vasi nekoč veliko živine. Živino so napajali tudi po vaških kalih, ki jih je bilo po Dutovljah kar nekaj. Precej poznan je bil kal v Terjancah pri sedanjem šolskem igrišču. V času ostrih zim so na svoj račun prišli tudi otroci, saj je iz kala nastalo drsališče, ki je pričaralo veselje in smeh na otroških obrazih. Večji kal se je bohotil tudi na placu pred Ukmarjevo gostilno. Še danes posamezniki omenjajo slednji predel kot »pri kalu«. Omenjeni kal je bil precej velikega obsega, saj je segal od Bunčetove domačije pa vse do Šemenjakovih.

V Dutovljah sta še vedno obstoječa dva kala: Mala ali Križmanova lokovca in Velika lokovca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija: Miloš Stankovič

  • :