images/pic.jpg

Križmanova lokovca

 

 

Naravni kal nastane, ko se na dnu vrtače zbere plast gline. Gre za usedline, ki nastanejo s kraškim preperevanjem. Slednja plast je neprepustna, zato zadržuje deževnico in ustvarja naravni zbiralnik pitne vode.

 

Zaradi velike učinkovitosti kalov so sčasoma nastali tudi umetno narejeni. Eden takih je tako imenovana Križmanova lokovca, ki so jo zgradili na zemljišču »Križmanovih«.


 

 

 

Postavljena je približno deset metrov proč od odcepa za Godnje, med vaško cesto in vinogradi, ki se nahajajo na južni strani pod bencinskim servisom.
Leta 2004 si je zaslužila popolno obnovo. Popravili in povišali so obkrožajoči zid ter dodali dvoje  novih železnih vrat. Hkrati se je poskrbelo še za ureditev bližnje okolice.

V zadnjih desetletjih je pomen kalov popolnoma izginil. Živine je vse manj, kaj šele, da bi se napajala na zbirališčih vode ali hranila na pašnikih. Včasih so v Križmanovi lokovci ženske tudi prale perilo, saj je primanjkovalo vode za takšna opravila.
Danes se vodo iz Križmanove lokovce občasno koristi za zalivanje.