images/pic.jpg

Vaško pokopališče

 

 

Pokopališče se nahaja tik ob cesti, ki pelje iz Dutovelj proti Repentaboru in je oddaljeno dober kilometer iz centra vasi.
Do leta 1851 je bilo pokopališče okoli cerkve, znotraj njenega obzidja. V tistem obdobju je začela razsajati kolera, pokopališča pa ni bilo več možno širiti, zato so se odločili za novo vaško pokopališče. Izbrana lokacija je najbližja vsem trem vasem, ki ga koristijo, torej Dutovljam, Godnjam in Krepljam. Zemljo zanj se je vozilo iz Velike lokovce oziroma Tugovnika. Prvi pokop se je zgodil 14. avgusta 1851.
Velik kamniti križ ob glavni poti, ki poteka skozi pokopališče, ima vklesano letnico 1843, kar pomeni, da je bil prenesen s starega pokopališča pri cerkvi.
Pokopališče je bilo leta 1988 obnovljeno in dograjeno. Naslednje leto so na ploščadi pred vhodom zgradili tudi novo mrliško vežico, Tihi dom..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg spomenika neznanim junakom iz časa NOB, lahko na pokopališču obiščemo še grob kulturnozgodovinskega publicista Lovra Žvaba in grob atleta Danila Žerjala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri:
Albin KJUDER, Zgodovinski mozaik Primorske, 1956-1960
Ustni vir: Bogdan Špacapan

  • Fotografije:
  • Miloš Stankovič