images/pic.jpg

Nekdanja postaja milice

 

 

Stavba nekdanje postaje milice stoji na levi strani glavne ceste in je tretja hiša po vrsti iz smeri bencinske črpalke. Težko jo boste zgrešili, saj gre za precej večji objekt, kot so ostale okoliške hiše.

 


Objekt je bil zgrajen leta 1934, v času Italije. Prostore so najprej zasedli karabinjerji. Devet let kasneje je sledila kapitulacija Italije in posledično odhod njene policije. V stavbo se je iz Ilirske Bistrice preselila SS komanda, ki je bila tu vse do osvoboditve Trsta.
Po drugi svetovni vojni so jo začeli uporabljati zavezniški vojaki. Lastili so si jo vse do ukinitve cone A in B ter priključitve ozemlja k Jugoslaviji.
Kmalu so se vanjo vselili takrat tako imenovani »miličniki«. V stavbi, ki jo domačini še danes imenujemo »kasarna«, sta bili poleg službenih pisarn še dve stanovanji in ena garsonjera za policijske delavce.
Postaja je imela okoli dvajset miličnikov, ki so delali v izmenah. Stalno prisotna sta bila dežurni miličnik in njegov pomočnik.
Vhod v uradne prostore je bil iz strani glavne ceste.
Ko so policijsko postajo okoli leta 1970 ukinili, so jo preuredili v stanovanjski blok, kar je še danes. Delo je opravil domači zidar Zoro Tavčar iz Krepelj.
Miličniki dutoveljske postaje so poleg zadolžitev v samem kraju skrbeli še za mejni prehod Repentabor in kmetijsko prehodno mesto v Vogljah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogled na nekdanjo postajo milice z južne strani - miličnik pred postajo milice na severni strani, ob cesti

 

 

 

 

 

 

 

viri:

- Volnik, Miloš Stankovič 2012

- osebno pričevanje Vladimir Stanković

- osebno pričevanje Edi Tavčar

  • Fotografije:
  • Miloš Stankovič