images/pic.jpg

Varovanje okolja in varnost obiskovalcev ter olikano vedenje

 

 

Kras je občutljiva pokrajina in danes lahko rečemo tudi turistična destinacija, ki ne prenese grobega in nespoštljivega ravnanja v naravnem okolju. Na prvem mestu je požarna varnost, zato obiskovalcem svetujemo previdno uporabo ognja pri prižiganju cigaret in odmetavanju oziroma ugašanju ogorkov. Naslednje je onesnaževanje okolice z različnimi odpadki ali smetmi, ki so jih pohodniki dolžni ponesti s seboj v vas in jih tam odložiti v ustrezne smetnjake.


Velik del poti poteka po naravi, kjer je veliko živalskega sveta, zato naj bodo obiskovalci   spoštljivi do vseh živih bitij, tudi kač, in jih ne pokončujejo. Na poti se lahko naleti na gnezda ptic, spomladi na legla srnjadi, na razne mladiče, zato velja pravilo, da se teh živali ne vznemirja, lovi ali preganja. To velja tudi za tisti majhen živalski svet, kot so mravljišča in podobno. Vodo v škavnah in drugod pustimo pri miru, vanjo ne zlivamo drugih tekočin in ne dajemo ostankov hrane, kajti živali bodo shajale v naravnem okolju tudi brez tega.
Čeprav je pot urejena in varna, obiskovalcem svetujemo primerno obutev, saj hoja poteka po kamnitem Krasu in ne po asfaltni površini. Gibanje izven trase poti ni zaželeno, predvsem ne prehajanje zidnih ograj, rušenje le-teh, dotikanje ograj v obliki električnega pastirja, v katerih se pase živina, konji ali drobnica, ker je lahko pod napetostjo. V primeru močnega sonca je priporočljivo zaščititi glavo s pokrivali, ob burji in slabem vremenu ali pričakovanju le-tega pa poskrbeti za primerna oblačila in zaščito proti dežju.


Olikano vedenje vzbuja med ljudmi spoštovanje in zaupanje, ceni se osebnost in s tem se pokaže kulturnost v vsej svoji razsežnosti tako med obiskovalci kot domačini. Za nastanek prijetnega razpoloženja in medsebojnega zaupanja naj veljajo naslednja pravila:
– Ob srečanju se pozdravimo. Predvsem domačini naj po občutku in potrebi prijazno ogovorijo pohodnike, jim pomagajo z informacijami, če je potrebno, povedo, kaj delajo v vinogradu, v naravi, na polju, travniku ali gozdu in zaželeno je, da se predstavijo ter vzpostavljajo prijazen stik.
– Če obiskovalec krši ustaljen in pričakovan red (odmetavanje smeti, požarna varnost, ropot, drugo ogrožanje okolja), ga na dostojen in prijazen način opozorimo.
– Domačini pričakujemo od obiskovalcev spoštljiv odnos do kraške flore in favne. Zelo moteče in nesprejemljivo je trganje plodov, naj si bo grozdja ali drugega sadja, kraja poljskih pridelkov iz njiv, poškodovanje tabel in signalizacije na TERANOVI KROŽNI POTI in drugo objestno obnašanje.
– Nabiranje gozdnih sadežev in sadežev grmičevja naj bo v razumnih mejah brez poškodovanja  rastlin.
– Spomladi in pred košnjo ni zaželeno poleganje in hoja po travnikih, ker poležena trava zelo ovira košnjo.
– Nabiranje in trganje zaščitenih rastlin je nesprejemljivo in nedovoljeno.

 

 

 

 

 

  • :